Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Categorie: Politiek

Onderwerpen met politieke relevantie

De Kwestie: Valys

Vandaag lag de nieuwsbrief van Valys in mijn brievenbus. Hoewel er al langer sprake was dat het lage persoonlijke kilometerbudget (PKB) teruggebracht zou worden van 750 naar 450 kilometers op jaarbasis, is er in de media weinig aandacht voor geweest.
Minister Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft dit besloten omdat de kosten voor het bovenregionale vervoer

Eigen schuld

Ik heb een handicap. Is dat mijn schuld? Ik dacht het niet! Door een samenloop van omstandigheden ben ik als peuter ziek geworden. Nu ben ik spastisch, maar mijn leven loopt op wieltjes. Spreken is niet mijn sterkste kant, maar schrijven kan ik des te beter. Ik ben een denker, een filosoof. Ik probeer de

Nederlands op zijn (s)malst

Nederland is in verval, de bananenrepubliek is een feit! Politici rollen al ruziemakend over elkaar heen, bezuinigingen worden steevast op de sociaal zwakkeren van onze samenleving afgewenteld, en Europa..? Och arme, dat zielige Europa is de dood nabij. Spastisch wordt er nog getracht om zoveel mogelijk van het stiefkindje te redden, maar Magere Hein staat

Sociale armoede

Het accepteren van betaald werk naast een uitkering levert per saldo geen inkomensverbetering op. Arbeidsgehandicapten met een minimumuitkering komen zelden tot nooit boven hun uitkeringsniveau uit, waardoor deze groep gerekend mag worden tot de ‘werkende armen’. De reden daarvoor moet vooral gezocht worden binnen het feit dat arbeidsgehandicapten door hun ziekte of beperking veelal gedwongen

De elektronische overheid

Hoe veilig is onze informatie in het huidige digitale tijdperk? Steeds weer blijken hackers in staat te zijn om websites met privacygevoelige informatie te kunnen kraken, en komt het ene na het andere schandaal aan het licht.
DigiNotar
Beveiliging van informatie is een noodzakelijk goed, zeker wanneer het privacygevoelige of risicovolle informatie betreft. Overheden en

Johan's Blogstek © 2015