Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Categorie: Samenleving

Maatschappelijke, culturele en ideologische onderwerpen

Mark Uylenspiegel

Hooggeëerd publiek, het Haagse Circus du Soleil waar de Nederlandse Zonnekoningen hun meest bizarre en ergerniswekkende kunstjes vertonen laat weer van zich horen!
Vorige week blokkeerde de PvdA een wetsvoorstel van Schippers (Volksgezondheid) wat een einde zou moeten maken aan de vrije artsenkeuze door de patiënt. Gisteren blokkeerden Blok en Schippers een wetsvoorstel van

Prijsontwikkelingen vanaf 1900

Op 1 januari 2002 kregen de eerste twaalf landen van de Europese Gemeenschap (EG) een nieuwe munt, de euro. Een half jaar voor de invoering van de nieuwe munt prijsden winkeliers hun waren in dubbele valuta’s: zowel in guldens als in euro’s. Op dat moment begonnen de eerste tekenen van de naderende verandering al zichtbaar

De andere kant van het migratiebeleid

De werkgroep Deportatieverzet en Occupy Rotterdam hebben samen een rapport opgesteld wat de misstanden binnen asielzoekerscentra (AZC’s) en daaraan verbonden hulpverlenende instanties aan de kaak stelt.
Het rapport omschrijft zeer schrijnende gevallen welke in een beschaafd land (…) als Nederland eigenlijk niet voor zouden mogen komen. Toch vinden deze gebeurtenissen stelselmatig plaats, en (b)lijkt de

Johan's Blogstek © 2015