Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Minister van tabak

Verboden te roken

Verboden te roken


In de Zembla uitzending van 21 oktober 2011 was te zien hoe onze minister van Volksgezondheid (mw. Edith Schippers, VVD) haar eigen departement verloochend door de tabaksindustrie te promoten en zelfs de vrije hand te geven. Volgens haar kan het roken in de kleine horeca weer toegelaten worden. Hiermee verwijdert zij zichzelf van de wetgeving welke op 1 juli 2008 door de toenmalige minister van Volksgezondheid (dhr. Ab Klink, CDA) was ingevoerd.

Verder draait zij de subsidiekraan voor Stivoro, het expertisecentrum voor tabakspreventie (deels) dicht, haalt zij campagnes tegen het roken uit de media en wil ze de vergoeding van medicijnen voor het stoppen met roken niet langer vergoeden.

Mevrouw Schippers blijkt zelfs een verborgen agenda te hebben, want ze ontkent in alle toonaarden regelmatig contact te hebben met de tabaksindustrie, terwijl deze laatste juist het tegenovergestelde beweerd en haar eerder bestempeld als ‘een trouwe bondgenoot’. Topambtenaren blijken geregeld contact te hebben met de tabaksindustrie. Dit is in strijd met de FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) van de Wereldgezondheidsoganisatie, waarin staat dat overheidsbeleid niet beïnvloed mag worden door commerciële belangen van de tabaksindustrie.

Een minister van volksgezondheid welke dusdanig onacceptabel gedrag vertoont is in mijn optiek geen knip voor haar neus waard, en dient zo snel mogelijk te worden afgezet! Het getuigt van weinig tot geen respect voor de gezondheid van de burgers, want Edith Schippers laat hen letterlijk in de kou staan. Een ontmoedigingsbeleid zou meer vruchten afwerpen, doordat mensen daardoor een betere gezondheid zouden krijgen.

In plaats daarvan lijkt de overheid, en dan met name de VVD, zich te storten op de korte termijn politiek. Roken brengt accijns op en spekt de schatkist. Met andere woorden: rokers zijn naast autobezitters een ander ras melkkoeien. Dat hier een kapitale denkfout wordt gemaakt is zo helder als 1+1=2 is. Roken brengt tal van gezondheidsrisico’s met zich mee, waardoor de (toekomstige) kosten in de gezondheidszorg nog verder zullen stijgen.

Hoewel mensen zelf moeten uitmaken hoe ze willen leven, vind ik het een kwestie van fatsoen wanneer een roker in de nabijheid van een niet-roker karakter toont en niet toegeeft aan zijn verslaving.

Mevrouw Schippers, pak uw boeltje en vertrek!

Zie ook: Zembla: Minister van Tabak.

Copyright © 2011 – Johan van den Boogaard.

2 Comments

Add a Comment
  1. Wie niet buiten roken kan moet buiten roken.

    Overigens vind ik minister Schippers best wel goed.
    Ik ben geen voorstander van (te) veel betutteling.
    Minister Schippers mag van mij blijven.

  2. Echt wetenswaardig! Ben je toevallig van plan nog meer van zulke stukjes te maken? Laten we het hopen. Ik ben in elk geval in hoge mate verbaasd. Ga vooral zo door!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015