Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Voorbeeldbrief: Eigen bijdrage zorgverzekering

Per 1 januari 2013 wordt de eigen bijdrage in de zorgverzekering opnieuw verhoogd naar een bedrag van € 350 op jaarbasis. Voor veel mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening, en met een inkomen op of net onder het wettelijk sociaal minimum, betekent dit dat ze een belangrijke keuze moeten maken.

De keuze gaat om het feit of dat mensen de eigen bijdrage willen betalen, waardoor ze een jaar verzekerd zijn van goede zorg, of een belangrijk deel van hun financiën tekort komen en bezuinigen op de meest primaire levensbehoeften (voedsel, kleding, …).

Om mensen tegemoet te komen in hun strijd tegen deze exorbitante verhoging heb ik een voorbeeldbrief geschreven. Deze kunt u gebruiken om bezwaar aan te tekenen.

Het is misschien een idee om zoveel mogelijk brieven te versturen naar de landelijke politiek. Op dit moment kennen we de volgende fracties:

 1. 50PLUS
 2. Christen-Democraten Appèl (CDA)
 3. Christen Unie (CU)
 4. Democraten ’66 (D66)
 5. GroenLinks (GL)
 6. Partij van de Arbeid (PvdA)
 7. Partij voor de dieren (PvdD)
 8. Partij voor de Vrijheid (PVV)
 9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 10. Socialistische Partij (SP)
 11. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Het adres van de Tweede Kamer is:

Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal
T.a.v. de Kamerfractie … (vul hier de fractie in)
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Daarnaast kunt u ook uw zorgverzekeraar een brief sturen waarin u uw standpunten uiteen zet.

Hoe meer mensen dit voor 31 december 2012 doen, des te meer druk kunnen we uitoefenen om deze kwetsbare groep mensen te ontzien van het betalen van een te hoge eigen bijdrage. Een eigen bijdrage trouwens waar zij helemaal geen invloed op kunnen uitoefenen omdat ze vanwege hun ziekte of handicap altijd gebruik zullen moeten maken van het zorgcircuit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015