Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

De liberalisering van de watermarkt

We horen er heel weinig over. Een zoektocht op internet levert nauwelijks resultaten op. Toch hebben Brussel en de EU vergevorderde plannen om de Europese watermarkt te liberaliseren. Net zoals dat bij de energiemarkt, de posterijen en de zorg is gebeurd, zal dadelijk ook onze meeste primaire levensbehoefte te grabbel worden gegooid aan speculanten.

De ambtenaren in het Brusselse beginnen steeds groteskere waanbeelden te krijgen. Alles moet geliberaliseerd of geprivatiseerd worden. De markt moet open, meer marktwerking zal de prijzen drukken, niet waar? NIET WAAR!

We hebben het al voldoende gezien dat liberalisering (het vrijlaten van de markt) heeft geleid tot enorme excessen en het ontstaan van een graaicultuur waarbij de kleine man altijd het onderspit moet delven.

Wanneer dadelijk de Europese waterhuishouding wordt geprivatiseerd (de overheid stoot haar taken af, en laat de beleidsvoering over aan private bedrijven) ontstaat het gevaar dat de prijzen voor water omhoog zullen schieten. Een voorbeeld hiervan hebben we gezien in Portugal en Griekenland, waar de prijzen van water na privatisering met 40% stegen! En nog is het einde niet in zicht, want de waterbedrijven verzinnen steeds opnieuw redenen om de burgers meer te laten betalen…

Wanneer in de EU de watermarkt wordt geprivatiseerd dan kan dat betekenen dat ook hier de prijzen voor het (drink-) water gaan stijgen. Mogelijk vindt er zelfs op termijn minder onderhoud plaats aan het leidingnet omdat het waterbedrijf andere prioriteiten stelt. Het kan zelfs zo worden dat de prijzen zo sterk gaan stijgen dat mensen met een kleine beurs de rekeningen niet meer kunnen betalen en zullen worden afgesloten van het drinkwater.

In de Tribune van januari 2013 staat een interessant stuk over deze Europese plannen. De vraag die gesteld moet worden is echter: vinden we het verantwoord dat Europese bedrijven op termijn de watermarkt gaan privatiseren? Het bovenstaande in ogenschouw nemende zeg ik: Dat moeten we niet willen…


Copyright © 2013, Johan van den Boogaard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015