Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Vrijwilligers doen de persoonlijke verzorging

De wethouder Sociale Zaken van de gemeente Deventer, Margriet de Jager, wil werklozen, vrijwilligers en mantelzorgers in gaan zetten bij de persoonlijke verzorging van ouderen, zieken en gehandicapten. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor deze vorm van zorg die nu nog onder de AWBZ valt.
Helaas staat dit geval niet op zichzelf, want ook veel andere WMO afdelingen spelen met hetzelfde idee, zo werd gisteren pijnlijk duidelijk in de uitzending van Nieuwsuur.

Ordinaire bezuiniging
Alles vanuit het oogpunt van zoveel mogelijk bezuinigen en geld binnen harken. De menselijke maat wordt gemakshalve de deur uit gedaan. Het afbraakkabinet Rutte II lijkt helemaal geen gevoel te hebben met de noden van de burger!
De plannen van staatssecretaris Martin van Rijn (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hevelen de extramurale persoonlijke verzorging (thuiszorg) over van de AWBZ naar de WMO. De gemeenten voeren deze wet nu al uit voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en aangepast vervoer. Vanaf 2015 worden daar de persoonlijke verzorging en begeleiding aan toegevoegd. Het rijk zal het budget vanuit de AWBZ overhevelen naar de WMO, maar dit gaat wel gepaard met een forse korting. Het budget voor begeleiding wordt gekort met 25%, terwijl de persoonlijke verzorging wordt gekort met 15%. Daarnaast wordt het budget voor de huishoudelijke hulp gekort met 40%.

Realiteitszin
De politiek, zowel landelijk als gemeentelijk, geven weinig blijk van enige realiteitszin. Het bezuinigen op de thuiszorg zal mogelijk leiden tot een forse toename van de zorgkosten. Denk alleen maar aan de mensen welke dagelijks professionele zorg nodig hebben. Ik zou het toedienen van mijn medicijnen echt niet toevertrouwen aan een vrijwilliger! Daarnaast is het geen prettig idee om door een onopgeleide dagelijks verzorgd te worden, want wie is er aansprakelijk wanneer er dingen fout gaan?
Een verzorgende heeft een opleiding van minstens 3 jaar gevolgd (vaak zelfs langer!), is bekend met ziektebeelden, medicatie en hulpmiddelen. En dan zou een vrijwilliger of werkloze deze taken kunnen overnemen? Alleen het idee al…

Keukentafel
Het idee is om aan de keukentafel een gesprek te voeren welke zorg nodig is en welke gedaan kan worden door het eigen netwerk. Mensen worden voor het blok gezet, moeten kiezen uit twee kwaden, waarbij vaak een korting op de aangeboden hulp wordt toegepast. Mensen moeten dan maar gebruik maken van hun eigen sociale netwerk om bijvoorbeeld een keer in de maand de ramen te laten wassen of boodschappen te laten halen.

Sociaal netwerk
Helaas heeft niet iedereen een sociaal netwerk waaruit hij/zij naar hartenlust kan putten. Veel ouderen hebben kinderen die ver weg wonen, of de buren zijn ook al op leeftijd en die kun of wil je ook niet vragen om even je steunkousen of prothese uit te trekken. Buiten dat, wil je dat ook? Want je komt in de intieme levenssfeer van mensen. Daarnaast dien je een signalerende functie uit te voeren en kennis van zaken te hebben om eventuele problemen vroegtijdig te onderkennen. Dit kun en mag je niet verwachten van onopgeleide mensen.
Laat vrijwilligers maar mensen helpen om boodschappen te doen, te wandelen of spelletjes te spelen wanneer zij eenzaam zijn. Maar laat de zorg over aan beroepskrachten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015