Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Vrees de dag dat het volk ontwaakt…

Feitelijk beginnen mensen nu in te zien welke vieze spelletjes er met hen gespeeld worden. (Mario) Monti Python heeft het volk in een verstikkende wurggreep, omdat hij synoniem staat voor de verkettering en het failliet van de Europese economie.

Ook in Noord-Europa (Nederland, Duitsland, …) zal de pijn in de portemonnee steeds heviger worden. Het verzet begint steeds grotere vormen aan te nemen, en de schuldigen voor de crisis worden vooral gevonden in Brussel en Den Haag. Met name de kabinetten Balkenende en Rutte, welke toch uiterst instabiel mogen heten, zijn debet aan het ontstaan en vergroten van de crisis en de daaruit voortvloeiende onvrede.
Politici zijn altijd op zoek naar zondebokken, mensen welke zij kunnen laten opdraaien voor de tekorten. De laatste jaren heerst(te) er een tendens dat de laagstbetaalden (pensioengerechtigden, zieken, gehandicapten, mensen met bijstand) de rekening kregen gepresenteerd. Nu deze groepen het water aan de lippen staat zal de overheid wellicht uit gaan wijken naar de middengroepen. De hogere inkomen worden – dankzij het ‘Old Boys Network’ van de VVD – gespaard en kunnen nog steeds in ultieme vrijheid leven.
Speculaties met het geld van de burger leidde in 2008 in de VS tot het omvallen van grote systeembanken (Fanny Mae, Freddy Mac, …). De ballon liep leeg en de misère waaide de Atlantische Oceaan over, richting het Europese vasteland.
Al veel langer had men dit kunnen zien aankomen, en er werd zelfs voor gewaarschuwd. Helaas waren de grootaandeelhouders en kapitalisten ziende blind en horende doof voor alle naderende gevaren. De gevolgen kennen we nu: de huizenprijzen zijn inmiddels met 30% (!) gedaald, de werkloosheid is fors toegenomen, de inflatie van de euro neemt nog steeds toe, voedselbanken schieten als paddenstoelen uit de grond, mensen moeten noodgedwongen aankloppen bij de sociale dienst, etc…
Wanneer de burgeroorlog daadwerkelijk uitbreekt kan dat – hoe vreemd ook! – een zegen zijn voor ons, Europese burgers. Dan kunnen de machthebbers aangepakt worden, terechtstelling op het schavot voor de beul wegens misdaden tegen de burger. Dan pas zullen de burgers weer inzien wat echte vrijheid (van meningsuiting) betekent, en kunnen we deze donkere periode van 12 jaren (feitelijk is alles begonnen met de aanslag op het WTC op 11 september 2001…) eindelijk achter ons laten.

Updated: 13 juli 2013 — 10:46

2 Comments

Add a Comment
  1. Beste Johan,

    De economie wordt in belangrijke mate gedreven door emotie. Soms neemt het doemdenken de overhand. Het slechtste wat ons kan overkomen is oorlog. In de Bijbel wordt een cyclus beschreven van 7 vette gevolgd door 7 magere jaren. De
    magere jaren zijn bijna voorbij.

    1. Ik hoop dat je gelijk hebt, maar het volk begint te morren. Steeds meer mensen beginnen de pijn van de bezuinigingen te voelen, en de actiebereidheid neemt hand over hand toe.
      In Zuid-Europa heerst de antipathie jegens Duitsland en is de bevolking niet ver meer verwijderd van een heuse burgeroorlog (zie http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/04/Ex-topambtenaar-EU-waarschuwt-voor-burgeroorlog-in-Europa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015