Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Prijsontwikkelingen vanaf 1900

Op 1 januari 2002 kregen de eerste twaalf landen van de Europese Gemeenschap (EG) een nieuwe munt, de euro. Een half jaar voor de invoering van de nieuwe munt prijsden winkeliers hun waren in dubbele valuta’s: zowel in guldens als in euro’s. Op dat moment begonnen de eerste tekenen van de naderende verandering al zichtbaar te worden.

Na de invoering van de euro leken de consumentenprijzen al snel (gevoelsmatig!?) verhoogd te worden. Op een overzicht van de prijsontwikkelingen zoals dit is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), heb ik een extrapolatie toegepast welke een opvallende ontwikkeling laat zien.

Prijsontwikkeling in Nederland, 1900-2010 (in euro's)

Prijsontwikkeling in Nederland, 1900-2010 (in euro’s)

De grootste prijsstijgingen hebben plaatsgevonden vanaf de jaren 1970 tot en met omstreeks 2000. Daarna normaliseerden de prijzen. Vooral melk en vlees zijn fors in prijs gestegen. Door de opkomende liberalisering van de markten en het stijgen van de brandstofprijzen zijn de prijzen voor het dagelijks levensonderhoud vanaf 1980 fors gestegen.

Het gemiddelde prijspeil van de consumentenbestedingen voor dagelijkse boodschappen na 2002 is relatief gelijk gebleven:

Prijzen omgerekend naar euro's

Prijzen omgerekend naar euro’s

Het is echter moeilijk om een sluitende vergelijking te maken, want daarvoor zijn te weinig gegevens beschikbaar. Producten als groente en fruit zijn in dit overzicht niet opgenomen, net zo min als producten voor de persoonlijke verzorging en schoonmaak. Pas wanneer deze meegewogen worden kan er een echt goede vergelijking getrokken worden uit alle kengetallen.

Updated: 29 mei 2014 — 14:29

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015