Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Participatiewet 2015

Alle commotie omtrent de nieuwe participatiemaatschappij doet me denken aan 25 jaar terug. In die tijd werden de voorzieningen vanuit de AAW overgeheveld naar de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Tijdens een bijeenkomst laaiden de emoties hoog op. Mensen barstten in huilen uit, omdat ze bang waren om hun voorziening kwijt te raken.

Nu speelt eenzelfde kwestie maar dan met de overheveling van de zorg vanuit de AWBZ (overheid) naar de zorgverzekeraars en gemeenten: de participatiewet. Het komende jaar mag dan een overgangsjaar zijn, de angst en onrust worden er echter niet minder om! Mensen worden in grote onzekerheid gebracht door alle berichten welke nu in de media komen. Krijg ik volgend jaar nog hulp? En zo ja, voor hoeveel tijd? Krijgt mijn kind nog de nodige ondersteuning? Wat gebeurt er met mijn voorzieningen?

Participatiewet

De participatiewet is feitelijk een ordinaire bezuiniging. Persoonlijke verzorging en verpleging worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. Het budget voor huishoudelijke hulp wordt met 40% gekort, dat van de jeugdzorg met 30%. Dat betekent dat eenzelfde groep mensen met een kleiner budget moet zien rond te komen. Bij de jeugdzorg kan dit leiden tot óf langere wachtlijsten óf een verschraling van het zorgaanbod. Dit terwijl er zich vaak heel schrijnende situaties kunnen voordoen!

Wat betreft de huishoudelijke hulp worden mensen op zichzelf teruggeworpen. Er zal eerst gekeken worden naar het eigen sociale netwerk. Wat kunnen buren, familie of vrienden betekenen? Kunnen zij u helpen bij bijvoorbeeld het schoonmaken van de woning, boodschappen doen of het onderhoud van de tuin? Indien dit niet voorhanden is wordt er gekeken naar het beschikbare inkomen? Heeft u een leuk spaarcentje? Dan kunt u de zorg zelf inkopen! Pas wanneer u én geen sociaal netwerk én geen spaargeld heeft komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente.

De gemeente dient in een persoonlijk gesprek met u de zorgvraag te beoordelen, en mag dit niet afdoen door een schriftelijke reactie te sturen!

Gevolgen mantelzorgers

Mantelzorgers worden op dit moment al zwaar belast. Een kleine 70% van hen (bron: EenVandaag, 29-11-2014) zal niet kiezen om nog meer zorg op zich te nemen. De redenen die daarvoor gegeven worden zijn (onder andere): de zorg voor het eigen gezin, (onregelmatige uren in verband met) werk, sporten en hobby’s. Daarnaast spelen de leeftijd en fitheid van de mantelzorgers ook een niet te onderschatten rol.

Tips

Mensen worden in 2015 opnieuw geïndiceerd voor de benodigde zorg. Gemeenten zijn verplicht om in een persoonlijk gesprek te onderzoeken welke hulp iemand nodig heeft. Soms ontvangen mensen een brief waarin hen schriftelijk wordt medegedeeld dat hun hulp per 1 januari 2015 vermindert of zelfs vervalt. U hoeft hier geen genoegen mee te nemen! Vraag altijd om een persoonlijk gesprek; de gemeente is verplicht om uw verzoek in te willigen. Ga het gesprek niet alleen aan, maar zorg dat er iemand bij u is die u kan bijstaan wanneer het moeilijk wordt. En als laatste: neem het gesprek op, zodat u later rustig kunt terugluisteren wat er precies gezegd is.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente of zorgverzekeraar dan wordt aangeraden om een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen en dit aangetekend te verzenden naar de indicatiesteller.

Heeft u moeite met het opstellen van een goed onderbouwd bezwaarschrift? U kunt hiervoor hulp krijgen door hulp van een belangenvereniging (zoals bijvoorbeeld de ANGO, ouderenbond of patiëntenorganisatie) of een kennis met verstand van zaken in te schakelen.

Updated: 3 januari 2015 — 11:51

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015