Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Open brief aan Mark Rutte

Wat is Nederland toch een heerlijk land om in te leven! Onze regering bedoelt alles zo goed en stelt alles in het werk om de mensen gelukkig te maken. We hebben per slot van rekening niets te klagen, want we wonen in een van de rijkste landen ter wereld…

Oké, tot zover de humor. Nu over naar de bitter ernst…

Beste Mark,

Als spastische man maak ik mij grote zorgen over waar onze samenleving over tien jaren staat? De afgelopen jaren heb ik de zorg steeds verder zien verschralen, terwijl de premie en het eigen risico exorbitant stegen. Overal in het land werden (en worden!) verzorgenden en hulpverleners op straat gezet. Verzorgingshuizen verdwijnen terwijl een grote groep ouderen verpaupert achter de geraniums. Huishoudelijke hulp en lichte thuiszorg worden steeds vaker op familie en/of vrienden afgeschoven. Mark, dat kan toch niet? Ouderen hebben een sterk gevoel van eigenwaarde en trots, dus zullen zij eerder schromen om hun afhankelijkheid te tonen, en dus hulp van buitenaf in te schakelen. Familie en vrienden, aan de andere kant, hebben een eigen leven of wonen te ver weg om continu heen en weer te rijden. Daarnaast hadden de huishoudelijke hulpen van vroeger (lees: tot en met 2014) ook de taak om problemen met betrekking tot de gezondheid van de ‘cliënt’ te signaleren.

Zomaar enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Mark, probeer dit maar niet te ontkennen of weg te wuiven. Het is bittere ernst! Mede door jouw toedoen is onze maatschappij afgegleden naar een semi-dictatuur waar de overheid het voor het zeggen lijkt te hebben!? Ik doel hierbij vooral op de kerstcrisis van 2014, welke ontstond toen drie PvdA-senatoren niet akkoord gingen met de wet welke de vrije artsenkeuze aan banden zou leggen. Dit alles vanuit het oogpunt dat er nog eens ruim een (1) miljard euro op de gezondheidszorg bezuinigd zou moeten worden! Jouw minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, had ruim anderhalf jaar zitten ploeteren en zweten om die wet in een goed werkbare vorm te gieten. Toen de wet ter behandeling in de Eerste Kamer kwam werd deze daar pardoes afgeschoten!

Tjonge jonge, wat hadden de VVD en PvdA een buikpijn. Vooral Edith haar gezicht sprak boekdelen. Hoewel ze van buiten rustig leek, kookte ze van binnen! Hoe kon dit nu gebeuren??? De senatoren Guusje Terhorst, Marijke Linthorst en Adri Duivesteijn deden wat eigenlijk al lang gelden had moeten gebeuren: de stekker uit deze onzalige wet trekken, ontzielen dat monsterlijke gedrocht!

Toch vonden Edith en jij, Mark, het niet kies om deze wet in de prullenbak te werpen. De VVD sprak zelfs over de ‘PvdA-dissidenten’, alsof zij een crimineel delict hadden gepleegd!? Waarschijnlijk in jouw ogen wel, Mark. Want ze hadden indertijd hun trouw beloofd aan de coalitie. Het blijven echter mensen, met gevoel, Mark! Zij luisterden naar het volk en de stem van hun hart. Zij vonden dat ze het volk niet konden verraden, en betrachtten hun eerlijkheid kenbaar te maken! Dit is één van de dingen welke ik bij de VVD mis…

De VVD wilde perse deze wet door de kamer jagen. Edith had zolang aan deze wet zitten werken (…) dat verdiende toch wel een betere behandeling? En dus werd het papieren vodje uit de prullenbak gevist en teruggestuurd naar de Tweede Kamer waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (!?) zich mag gaan buigen over hoe de wet zodanig is aan te passen dat hij wel door de senaat komt. Mocht het de tweede keer weer niet lukken dan neemt de VVD de troef van ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ (AMvB) in handen, waardoor de Eerste Kamer (lees: de senaat) buitenspel wordt gezet.

Een AMvB is een zeer zwaarwegend middel wat slechts zeer uitzonderlijk mag worden gebruikt. De laatste keer dat deze werd afgekondigd was in 1940, toen koningin Wilhelmina de Staat van Beleg door Duitsland afkondigde. Een regering die een AMvB wil toepassen begeeft zich buiten de geijkte paden (en treedt de Grondwet met voeten!). Feitelijk wordt op die manier de democratie ondermijnt en mogen we spreken over een ‘semi-dictatuur’. Niet alleen de senaat wordt ernstig geschoffeerd, ook de burger!

En alsof dat nog niet genoeg is bleek vanavond (20 december 2014) in het journalistieke programma EenVandaag dat de inhoud van de wet niet wordt aangepast, enkel de vorm waarin deze wordt gegoten. De coalitiepartners D66, CU en SGP, evenals de drie senatoren, hebben al te kennen gegeven dat ze de wet zoals die voorlag niet zouden accepteren. Het risico dat het wetsvoorstel andermaal wordt verworpen is levensgroot aanwezig, en daardoor ook het instellen van een AMvB.

Met dat gegeven ter hand durf ik te beweren dat we dan de democratie ten grave hebben gedragen. Mark, je ondermijnt de vrijheid van het volk! Weet je nog wat de letters VVD betekenen? Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wat een farce! Oh ironie!

De VVD begint dictatoriale trekjes te vertonen door (weliswaar samen met regeringspartner PvdA) het alleenrecht op te eisen! De wil van de VVD lijkt belangrijker dan de stem van het volk!? Door deze hautaine houding aan te nemen jaag je de bevolking tegen je in het harnas!

Door het almaar meer bezuinigen, het korten op de uitkeringen (ook van de mensen aan de onderkant van de samenleving) en het verhogen van de belastingen staat voor veel mensen het water aan de lippen. Nederland is kapot! Stukgemaakt door eerst acht jaar Jan-Peter Balkenende, waar in drie van de vier kabinetten de VVD vertegenwoordigt was. Vervolgens nam jij het stokje van hem over, en werd het ‘Duivelsplan’ verder vervolmaakt. De afbraak van ons eens zo mooie zorgstelsel was een feit!

De SP heeft altijd de leus gebezigd ‘De zorg is geen markt’, maar toch werd de marktwerking ingevoerd! Een neoliberale partij als de VVD is gek op experimenteren, en ook dat is gebleken. Met de invoering van de diagnostische behandelcode (DBC) zouden de kosten gedrukt kunnen worden? Niets bleek echter minder waar, want dit uit de VS geïmporteerde gedrocht (waar het al lang en breed in de afvalcontainer ligt, maar dat terzijde…) heeft de kosten alsmaar verder opgedreven doordat voor iedere handeling een nieuwe code ingevoerd moest worden. Daarnaast had de marktwerking als neveneffect dat bestuurders en managers werden getrakteerd op een deel van de winst. Jawel, een zorginstelling die werkt als een commercieel bedrijf en winst moet maken (…). Concurreren met andere zorgaanbieders, elkaar de loef afsteken en steeds vaker dure innovaties doorvoeren welke uiteindelijk door de zorgverzekerden betaalt worden!

DE oplossing om de zorg weer toegankelijk voor iedereen te maken en betaalbaar te houden is allereerst de marktwerking uit de zorg te verbannen. Artsen horen weer (net als in België) op de loonlijst van het ziekenhuis te komen. De veel te dure zorgverzekering dient terug te keren naar een solidaire verzekering waar iedereen naar draagkracht en vermogen betaalt. Bestuurders en managers in de zorg mogen niet meer dan een minister verdienen, anders wordt het teveel ontvangen geld door de Belastingdienst teruggevorderd. Dit geldt trouwens ook voor zorgverzekeraars! En last but not least: patiënten dienen een vrije keuze van arts en behandelaar te behouden.

Hopelijk kun je mijn frustraties begrijpen? Ook ik zit in een zorgtraject. Op dit moment woon ik nog zelfstandig, maar ik vraag me serieus af of ik dit over een aantal jaren nog kan volhouden? Ik teer serieus in op mijn spaargeld, terwijl de huren en kosten voor levensonderhoud elk jaar stijgen. Vooral de zorg, en dan met name de premie en het eigen risico, baart me heel veel zorgen. Door dit telkens opnieuw te verhogen komt langzaam maar zeker de bodem van mijn ‘schatkist’ in zicht.

Het is daarom tijd om stevige conclusies te trekken. Een daarvan is dat jij, Mark Rutte, ongeschikt bent om dit land te leiden. Jij bagatelliseerd chronische armoede, wat in mijn ogen een ernstig gebrek aan sociale meevoelendheid en compassie inhoudt. Er zijn op dit moment ruim zevenhonderdduizend kinderen welke elke dag zonder ontbijt naar school moeten, en zelfs ’s avonds nog maar nauwelijks een goede voedzame maaltijd binnenkrijgen. Enkel en alleen omdat het gezin moet bezuinigen op de meest primaire levensbehoefte, voedsel, omdat het anders niet rond kan komen!

Mark, het is tijd om jou de wind uit de zeilen te nemen. Trek de stekker uit dit kabinet en schrijf nieuwe verkiezingen uit! Nederland verdient beter! Nederland verdient een sociaal beleid. Een regering dat er enkel op uit is om marktwerking en bezuinigingen door te voeren, en daarbij de armsten onder ons structureel vergeet, is niet mijn regering!

Johannes van den Boogaard.
20 december 2014

Updated: 3 januari 2015 — 10:55

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015