Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Charlie Hebdo

freedom-of-expression

Gisteren, 7 januari 2015, vond in Frankrijk een terroristische aanslag plaats op de redactie van Charlie Hebdo, een politiek satirisch tijdschrift wat de spot drijft met religie, politiek en samenleving. Hierbij vonden twaalf mensen, veelal redacteurs en tekenaars van het tijdschrift, de dood. Vrijheid van meningsuiting is in het “Vrije Westen” een groot goed, en wordt door de overgrote meerderheid van de bevolking gerespecteerd. Slechts een kleine groep, veelal geradicaliseerde moslims, stoort zich aan het westerse gedachtegoed.

Sharia

Voor hen geldt de heilige wet zoals die in de Koran is opgetekend. Deze sharia is in beginsel vredelievend, maar wordt door geradicaliseerde moslims en imams op een dusdanige manier geïnterpreteerd en verkondigd dat radicaal geweld gelegitimeerd wordt. Dat betekent onder andere de onderwerping van volkeren aan de islam, het opleggen van strenge regels en het proberen te ontwrichten van samenlevingen.

Geweld

Het toepassen van geweld heeft nog nooit tot een constructieve oplossing geleid. Sterker: de antipathie wordt er zelfs door aangewakkerd! Het is koren op de molen van mensen als Marine Le Penn en Geert Wilders! Hun aanhang schreeuwt meteen om het hardst om de daders met gelijke munt terug te betalen, wat echter niet onbegrijpelijk is!
Aan de andere kant bevinden zich de meer pacifistische mensen, zij die tegen het gebruik van geweld zijn en pleiten voor het oppakken en berechten van de terroristen. Voor mij persoonlijk ligt de weg meer ergens in het midden.

Nieuwe samenleving

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen goedwillende mensen en zij welke er radicale ideeën op nahouden of zelfs al geradicaliseerd zijn. Ik zou willen pleiten om de laatste twee groepen geen vruchtbare bodem meer te geven om hun gedachtegoed te kunnen verspreiden. Wanneer mensen vertrekken om te gaan strijden als moslimstrijder dient onmiddellijk hun Nederlandse paspoort ingenomen te worden, zodat er geen mogelijkheid tot terugkeer naar Nederland meer bestaat. Grenzen dicht voor jihadisten! Nauwkeurige screening aan alle grenzen, waarbij ik ook wil pleiten voor het opnieuw invoeren van controle aan de buitengrenzen van ons land (Afschaffing Verdrag van Schengen). Nederland moet veel strenger toezien op de voorkoming van extremisme!

Politiek

En als laatste wil ik dit nog vernoemen. Vanavond, 8 januari 2015, waren er overal in Nederland demonstraties als eerbetoon aan de omgekomen slachtoffers. Een grote menigte mensen, waaronder ook politici als Mark Rutte, Diederik Samson en Ivo Opstelten was aanwezig in Amsterdam.
Het verbaasde mij dat er nu veel mensen op de been waren, terwijl wij wanneer het onderwerpen als armoede, zorg of onderwijs betreft languit op de bank blijven liggen!? Blijkbaar zijn we zo gedesinteresseerd geraakt in de eigen problematiek, of we denken dat demonstreren geen zoden aan de dijk zet, dat we slechts met een enorme knal wakker geschud kunnen worden?
Het zal me daarnaast ook niets verbazen wanneer Rutte deze situatie zal gaan gebruiken om zieltjes te winnen voor zijn eigen partij!? Dit hebben we ook gezien in juli/augustus vorig jaar, ten tijde van de ramp met de MH17. Rutte was zeer welbespraakt en won aan sympathie bij een groot deel van de Nederlanders. Gelukkig werd deze hausse vrij snel weer getemperd toen er op Prinsjesdag nieuwe bezuinigingen werden afgekondigd en enkele maanden daarna toen de VVD en PvdA hun plannen ontvouwden voor de afschaffing van de vrije artsenkeuze.

Copyright © 2015 – Johan van den Boogaard

Updated: 8 januari 2015 — 21:09

1 Comment

Add a Comment
 1. Als men vanuit het hart zou denken en niet vanuit het hoofd wat al zo vol zit met matrix zaken dan zou men kunnen beginnen met de vraag hoe respect vorm te willen gaan geven.

  Wat roept men over zich af met dergelijke uitspraken? Wanneer zaait men haat en dualiteit?
  Wie is er nog verantwoordelijk of neemt zijn verantwoording voor het “woord”?

  Zijn we dan niet meer in staat om fatsoens- en beleefdheidsnormen in acht te nemen?

  Kunnen wij ons niet meer oriënteren op een ander individu zonder afgeleid te worden door de matrix aan informatie waar woorden als knots gebruikt worden?

  Waarom moeten wij zoveel grenzen aangaande oprechtheid en rechtvaardigheid overschrijden?
  We begrijpen hopelijk nog steeds dat een moordenaar gewoon een moordenaar is en dat het dan toch niet van belang kan zijn of men eerst in Syrië oefent en daarna in Europa terug keert???

  Waarom worden die mensen niet meteen opgepakt omdat ze moordenaar zijn?

  Wie heeft je leren haten?
  Ja zijn we nog in staat om ons iets dergelijks af te vragen of blijven we maar stoïcijns ronddwalen in de matrix om er maar niet aan te ontsnappen.

  De waarde van ieder mens ligt in zijn omgeving en het is daarom aan de mens om zich als zijnde waardig te uiten.
  als men van hieruit begrip toont aan het andere individu in zijn omgeving dan heeft respect plaats gevonden.

  Waarom zijn wij zo tolerant voor al die respectloze uitingen? Zijn we niet in staat om enige nuance aan te brengen?
  Een moordenaar zal het andere menselijk leven niet respecteren en dood het.
  Ik kies ervoor om weg te lopen bij mensen die geen inhoud geven aan respect daar waar ik wel van humor kan genieten.

  Het is daarom ook frappant om te zien dat daar de dualiteit ook niet ligt en wij als mensen er eigenlijk niet zoveel om geven…maar ja dan komt het in het nieuws en staan de Neanderthalers meteen luidkeels te roepen terwijl ze niet eens weten hoe ze moeten poepen.

  De zogenaamde “terroristen” kiezen eigenlijk gewoon partij in een lopende oorlog en kiezen een doel uit niet meer en niet minder.
  Zo kiezen de andere terroristen om Syrië plat te bombarderen ja allemaal barbaars te noemen.

  Gelukkig is de evolutie niet plots gestopt na miljoenen jaren en zal de Homo sapien net zoals de Neanderthaler uitsterven en zal de Homo luminous verder gaan waar de mensheid gebleven was vraag maar aan Noah hoe zo’n verhaaltje kan lopen.

  Mensen levens worden gewoon verspilt omdat men het niet respecteert en dat gebeurt ook op alle niveaus. Wordt zo het kaf van het koren gescheiden?

  In welk tijdperk leven wij eigenlijk?
  Ja ik vraag mij weleens het een en ander af zoals de vrije keuze en vrije wil waar dat toe leiden mag?
  Ja ik maak onderscheid en probeer niet te oordelen en kies daarom niet uit het goede of kwade maar doe gewoon het juiste.

  Ik zal géén geweer op pakken, granaat of raket ik ga liever in vrede naar bed.
  Het verspillen van ieder mensen leven betreur ik ten zeerste maar welk menselijk leven wil zich rondom een punt van vrede verzamelen bij een “T”?

  Ja er zijn alternatieven…

  Frank Voesten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015