Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Restafval en gft in de gemeente Bladel

Afval storten

Afval storten

Vanaf 1 januari 2015 hanteert de gemeente Bladel nieuwe tarieven voor de inzameling van het restafval en gft. Er is een nieuw inzamelsysteem ingevoerd, PMD, wat het plastic, metalen (blik) en drankverpakkingen gelijktijdig ophaalt. De container met restafval wordt nog maar één maal per maand geledigd. Tegelijkertijd hiermee zijn de kosten voor het aanbieden c.q. storten van afval in een ondergrondse container gestegen.

Een snelle berekening hiervan laat de onevenredigheid zien die hiermee ontstaat. In 2014 bedroeg de lediging van een 25 liter container € 1,59. Nu is de prijs hiervoor met 126% gestegen naar € 3,60 per lediging. Vooral alleenstaanden met een smalle beurs worden hierdoor hard getroffen! Ze kunnen natuurlijk vrijstelling aanvragen, zodat het te betalen bedrag wordt kwijtgescholden? Vanuit eigen ervaring weet ik dat de gemeente Bladel daar erg terughoudend in is. Indien u nog een spaarvermogen heeft van om en nabij de € 1750 wordt u geacht om te betalen! Dat u moet rondkomen van een minimuminkomen of in de problemen komt wanneer u voor onverwachte uitgaven komt te staan zal deze gemeente letterlijk een rotzorg zijn!

Een huishouden bestaande uit 2 personen betaalt naar verhouding een hoger bedrag, maar de container is ook 3 keer groter (80 liter). Gezinnen met containers vanaf 140 liter vallen in een hogere tariefgroep. Echter, de stijging voor meerpersoonshuishoudens is lager dan die voor eenpersoonshuishoudens. En dat is nu net wat niet redelijk is!

En wat te denken van mensen die in een appartementencomplex wonen waarbij het restafval en gft niet gescheiden kunnen worden, maar gezamenlijk verdwijnen in de ondergrondse container? Ook hier plukt de gemeente Bladel: de kosten hiervoor zijn gestegen van € 2,10 in 2014 naar een bedrag van € 4,50 nu. Dat is een stijging van ruim 114%!

Toen we hiermee geconfronteerd werden moesten er oplossingen gezocht worden. Deze is gevonden: er worden nu in de kelder containers geplaatst voor het gft waar de bewoners het afval in kunnen storten. Deze containers worden één keer in de twee weken geleegd. Zo wordt de berg restafval kleiner en kunnen wij de kosten drukken.

Om een indicatie te geven van de mogelijkheden heb ik een tabel gemaakt. Deze cijfers hoeven niet voor iedereen te kloppen, maar ik ga uit van een viertal voorbeeldsituaties. Ik ga uit van zowel voor de gft- als voor het restafval van containers van vergelijkbare grootte. De Vergelijkingstabel afvalstoffenheffing gemeente Bladel 2014-2015 laat namelijk de werkelijke tarieven zien. De gemeente Bladel hanteert namelijk aparte tarieven voor gft en restafval. Hieruit blijkt wel dat mensen met de kleinste containers relatief gezien het hoogste bedrag betalen aan de inzameling van hun afval.


Voorbeeldtabel huishoudens 2014-2015 2014 2015 Stijging %
Eenpersoonshuishouden, 25 liter container € 1,59 € 3,60 126,42%
Tweepersoonshuishouden, 80 liter container € 6,14 € 6,58 7,17%
Gezin met 2 kinderen, 140 liter container € 8,83 € 9,90 12,12%
Gezin met 2+ kinderen, 240 liter container € 15,14 € 15,37 1,52%
Updated: 29 januari 2015 — 12:01

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015