Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Gemeenten niet klaar voor nieuwe Wmo

blog-zorgwet-contract-zorgverzekeraar-om-centers

Ik vraag me serieus af waar we in godsnaam mee bezig zijn!? Vroeger moest van de overheid alles gecentraliseerd worden, want dat was voor de burger eenvoudiger. Alles op één plek, makkelijk en overzichtelijk. Nu, op dit moment, is de overheid alles aan het terugdraaien. Alles moet weer dichter naar de mensen gebracht worden, zodat ze in hun eigen omgeving van alle diensten en gemakken gebruik kunnen maken? Over tien jaar wordt alles weer teruggedraaid! Wie het nog begrijpt mag het zeggen…

 

Nieuwsuur

In de Nieuwsuur uitzending van 30 januari 2015 kwam de invoering van de nieuwe Zorgwet ter sprake. Deze behelst zowel de Wet Maatschappelijke Onrust, ehhh… Ondersteuning (Wmo) als ook de nieuwe Jeugdwet. Vanuit de landelijke overheid is er veel te laat geacteerd om deze wetten op tijd gereed te krijgen. Beter zou het zijn om de invoering van de wetten een jaar uit te stellen, tot 2016. Er werd echter anders beslist. De wet zou vanaf 1 januari 2015 ingaan, waarbij de uitvoerende instanties dat jaar zouden mogen gebruiken als een ‘overgangsjaar’.
Deze decentralisatie vindt plaats binnen de zorg, en dan met name dagopvang, begeleid wonen en jeugdzorg. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 deze taken op hun bordje geschoven gekregen. Ze zijn echter nog lang niet klaar met de invoering van hun informatiesystemen, want behalve dat het centrale gegevensknooppunt nog niet gereed is dienen veel gegevens opgevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zorgaanbieder of de ziektekostenverzekeraar. Daardoor komt het regelmatig voor dat gegevens niet met elkaar overeenkomen of zelfs helemaal niet voorkomen in het systeem!
In de uitzending kwam ook een Jan Voortman, een directeur van klein zorgbureau aan het woord wat voor veel cliënten met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) overal in Nederland aan huis, in 174 gemeenten, ondersteuning biedt. Dat betekent voor hem dat er met alle 174 gemeenten verschillende afspraken gemaakt dienen te worden over welke ondersteuning, vergoedingen, enzovoorts iemand krijgt. In het verleden was Voortman anderhalve dag per jaar (!) bezig om de inkoop met vier zorgkantoren te regelen. Nu is hij al acht maanden aan het knokken om het nieuwe systeem op de rails te krijgen!

Onrust

Dit ‘overgangsjaar’, zoals de overheid het noemt, zorgt behalve bij de uitvoerenden ook bij de cliënten voor veel onrust. Mensen zijn zich niet meer zeker van hun zorg, of waar ze nog recht op hebben. Daarnaast kunnen mensen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
De menselijke maat is uit de politiek verdwenen! Mensen zijn verworden tot een productiefactor welke alleen nog interessant zijn wanneer er geld aan verdient kan worden! Voor vele mensen zal 2015 een jaar worden waarin onrust, onduidelijkheden en onredelijkheden de boventoon zullen gaan voeren. Hoe alles op termijn uit gaat pakken blijft nog even koffiedik kijken. Het wordt een spannend jaar, en deze blog zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Link naar uitzending Nieuwsuur.

Copyright © 2015 – 2015/01/31 @ Johan van den Boogaard

Updated: 31 januari 2015 — 13:04

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015