Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Rigide zorgbeleid

Weet u wat ik erg vind? Dat mensen aan hun lot worden overgelaten! In Nederland, ja echt! Er zijn voorbeelden genoeg van schrijnende situaties. Denk bijvoorbeeld aan het artikel in het Algemeen Dagblad van 6 februari 2015 over die dementerende man, Ad, uit Oosterhout. Zijn hulp was ontslagen omdat de thuiszorgorganisatie. Thebe, failliet ging. Sinds afgelopen december is zijn woning niet meer schoongemaakt en liggen er overal uitwerpselen en etensresten. Zijn bed is doorweekt. Mogelijk is er door een maatschappelijk werkster een fout gemaakt waardoor Ad nu verstoken blijft van vervangende huishoudelijke hulp? De gemeente is meteen in de bres gesprongen en heeft onmiddellijk hulp gestuurd. Volgende week krijgt Ad een aanleunwoning toegewezen.

Dit voorbeeld staat helaas niet op zichzelf. Er zijn er meer. Veel meer! Dat alles wordt veroorzaakt door de rigide bezuinigingsdrang van de Nederlandse overheid om de zorgkosten naar beneden te drukken. En het einde is helaas nog niet in zicht, want de zorg moet opnieuw één miljard euro inleveren. De overheid ziet mensen die oud of ziek zijn eerder als een economische last, dan als een reden om voor deze mensen op te komen. Het technocratisch geblaat van minister Schippers illustreert dit duidelijk.

Door alle bezuinigingen in zowel de zorg, thuiszorg als huishoudelijke hulp verdwijnt de menselijke maat en moet alles tot op de minuut nauwkeurig worden verantwoord. Zorgaanbieders krijgen steeds minder geld, terwijl de zorgvraag blijft of zelfs toeneemt! Het beleid van deze overheid is spijkerhard, heeft geen enkele compassie met mensen en is enkel gestoeld op economische motieven! De reden daarvoor kunnen herleid worden tot het neoliberale gedachtegoed van destijds Ronald Reagan en Margareth Thatcher, welke pleitten voor een steeds verder terugtrekkende overheid en een steeds grotere zelfredzaamheid van de burger (1, 2). Zelfs het systeem van de diagnostische behandelcode (DBC) is een uit de VS overgewaaid fenomeen waar artsen en behandelaars letterlijk horendol van worden! Sterker, in de VS is men van dit systeem afgestapt omdat het te duur was, Nederland gaat er lekker stug mee door…

En dan klagen regering en minister dat de zorg duur is..? Hoe zou dat toch komen? Poppetjes op cruciale plaatsen in de beslissingspiramide met een veel te groot ego en veel te hoog salaris? Medicijnen op de markt brengen waarvoor de fabrikant een exorbitant hoge prijs kan vragen, terwijl de werkzame stoffen slechts een fractie kosten? Steeds grotere bouwprojecten van nieuwe vleugels bij ziekenhuizen? De lijst is eindeloos…

Het is de hoogste tijd dat hier iets aan wordt gedaan. Daarnaast moeten (!) zorgverzekeraars hun cliënten dienen en niet werken vanuit winstoogmerk! De zorg dient opnieuw een publieke functie te krijgen, want zij is per slot van rekening van iedereen. De invoering van de marktwerking in het systeem heeft er enkel toe geleid dat een handjevol aasgieren het sociale cement uit de zorg konden slopen.

Helaas is het zo dat het nieuwe zorgsysteem het kindje van de VVD is. Dat betekent dat deze partij trouw zal blijven aan de denkbeelden van dit zo onhoudbare systeem! Dat partijen als SP een 50 Plus grote bezwaren hebben tegen de stelselmatige discriminatie welke deze wet propageert (eigen risico is een boete op ziek zijn!), aan tegen dovemansoren gezegd. De VVD blijft in haar eigen sprookjes geloven, en dus stug volhouden dat deze wetgeving de zorgkosten naar beneden kan brengen.

Ik heb op 3 januari 2015 een open brief verzonden naar de politiek waarin ik mijn zorgen kenbaar maak. Tot op de dag van vandaag heb ik geen reactie mogen ontvangen, wat ik eigenlijk best wel jammer (en tekenend!) vind.

Copyright © 2015 – 2015/02/07 @ Johan van den Boogaard

Updated: 7 februari 2015 — 13:31

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015