Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Frauduleuze praktijken in de gemeente Bladel?

SHAME ON YOU

Gisteren kwam ik bij toeval op de website van drs. Leo Verhoef terecht. Hij is een registeraccountant wie zich al enige jaren verdiept in de jaarstukken van gemeenten en provincies. Een van de door hem aangelegde dossiers handelt over de gemeente Bladel. Ik zou het alles behalve mals willen noemen, want de cijfers waar hij mee strooit liegen er niet om!

Zo blijkt de gemeente Bladel in de periode 2007-2013 in totaal een voordelig saldo van 7,2 miljoen euro in de jaarstukken te hebben opgenomen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 9,8 miljoen euro. Dat betekent dus een fraude van 17 miljoen euro! (zie tabel).

Waar dat geld gebleven is weet niemand. Wat wel duidelijk aan het licht is gekomen is dat de boekhouding letterlijk een rommeltje is! Op de balans werden de vaste activa te laag ingeschat, onder de rubriek verplichtingen komen posten voor welke helemaal geen verplichtingen zijn, en anderzijds ontbreken bepaalde verplichtingen! Dit betekent ook dat de kosten voor bijvoorbeeld afschrijvingen, personeel, onderhoud, etc. verkeerd in de rekening zijn opgenomen. Het werkelijke saldo van de jaarrekening is op deze wijze dus niet te ontleden uit de stukken!

Volgens Leo Verhoef is dit papieren vodje enkel geschikt om als voedsel voor de open haard te dienen! Waarvan akte!

Al met al kan ik slechts één conclusie trekken: de gemeente Bladel is niet eerlijk in haar praktijken! Zelfs de eigen registeraccountant tekende de stukken voor akkoord? Dit kan wijzen op een slimme boekhouder bij de gemeente Bladel welke de stukken zodanig wist te malverseren dat zelfs een registeraccountant er geen touw meer aan vast kon knopen? Of was (is?) de eigen registeraccountant ook corrupt en pleegde hij moedwillig fraude?

En dan te moeten bedenken dat de gemeente Bladel ieder jaar opnieuw de lasten voor de burgers verzwaard!? Deze gemeente verdient het om onder financiële curatele (Artikel 12 ABW) gesteld te worden! In ieder geval moet er eens flink de bezem doorgehaald worden. Daarnaast moeten de vele reservepotjes van de gemeente in één grote Algemene Reserve ondergebracht worden en dienen de controles van de jaarstukken niet door één maar liever door twee (!) registeraccountants uitgevoerd te worden.

De burger verdient een eerlijk verhaal, maar krijgt dat op deze manier niet!

Jaarrekeningen gemeente Bladel 2004-2013

Links

  1. Website drs. L.W. (Leo) Verhoef, registeraccountant
  2. Nieuwsbank: Jaarrekening 2013 gemeente Bladel misleidend
  3. jaarrekeningen gemeente Bladel 2004-2013

Copyright © 2015 – 2015/02/15 @ Johan van den Boogaard

Updated: 18 februari 2015 — 10:15

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015