Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Help! Ik heb te weinig inkomen…

Een paar weken geleden heb ik voor mezelf eens een aantal dingen uitgezocht, met name op het financiële vlak. Al langer had ik het vermoeden dat er dingen niet klopten omdat ik steeds meer moeite kreeg om met mijn Wajong uitkering rond te komen? Ik legde daarvoor alle jaaropgaven, uitkeringsspecificaties en belastingbrieven naast elkaar en sloeg aan het rekenen. Wat ik ontdekte was ronduit verbijsterend en schokkend te noemen!

Alle genoemde bedragen in dit artikel zijn bruto.

Belastingdienst
Op 09-10-2012 werd er een inkomensschatting voor 2013 gemaakt van € 18.158,00. Het inkomen van 2012 werd op 11-08-2013 vastgesteld op € 14.360,00. Vervolgens werd er op 02-11-2013 een nieuwe inkomensschatting gemaakt voor 2014 gemaakt. Deze bedroeg € 18.412,00. Op 19-06-2014 werd mijn inkomen van 2013 vastgesteld op een bedrag van € 17.615,00, terwijl op 01-11-2014 mijn inkomen voor 2015 werd geschat op € 18.607,00.

UWV
Op de jaarspecificaties van het UWV bevinden zich ook afwijkende bedragen. In 2013 zou ik een uitkering gehad hebben van € 17.756,00. Volgens mijn eigen berekeningen (en ik reken de bruto uitkering en het bruto vakantiegeld mee!) kom ik op bedrag uit van € 15.779,00. Dit is een verschil van € 1.977,00! Voor 2014 klopt de berekening (€ 16.408,00) wel. Maar dan: het bestaat toch niet dat een uitkering in 2013 stijgt en in 2014 weer daalt? Dat klopt toch niet?

Conclusies
Doordat zowel het UWV als de belastingdienst afwijkende bedragen hanteren heb ik of te weinig uitkering gehad, of te weinig huurtoeslag ontvangen, of zelfs beiden!? Ik kan me voorstellen dat wanneer de berekeningen van de belastingdienst te hoog uitvallen ik te weinig huurtoeslag krijg, terwijl ik er wel recht op heb! Daarom heb ik een week of drie geleden een aangetekende brief naar zowel de belastingdienst als het UWV verzonden. Tot op heden heb ik nog niets vernomen.

Update – 13 juni 2015
Zowel de Belastingdienst als het UWV hebben nog niet gereageerd. De aangetekende brief naar de Belastingdienst dateert van 15 april 2015. Vandaag heb ik de Belastingdienst een brief gestuurd waarin ik hen in gebreke stel en hen verzoek om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet dan kan ik, als burger, een dwangsom opleggen (1e Lid, art. 4:17 Awb) van in beginsel 20 euro voor de eerste 14 dagen, 30 euro per dag voor de volgende 14 dagen, tot een maximum van 40 euro per dag gedurende 42 dagen.

Update – 16 juni 2015
Vandaag heb ik de definitieve berekening van mijn toeslagen over 2014 ontvangen. Voor de zorgtoeslag ontvang ik niets terug, maar de huurtoeslag was – zoals ikzelf al berekend had! – te laag, en wel met bijna 800 euro! Dat bedrag wordt binnenkort op mijn rekening gestort. Nu rest 2013 nog, en de herberekening van mijn inkomen…

Update – 17 juni 2015, 10:41 uur
Zojuist ben ik gebeld door de Belastingdienst, dienst Toeslagen uit Utrecht, naar aanleiding van mijn brief van 13 juni 2015. Ik had de brief verzonden naar regiokantoor Eindhoven, maar deze belandde vervolgens in Utrecht. De medewerker daar had mijn eerste brief en de bijbehorende stukken nooit ontvangen of gezien dus kon hij moeilijk een oordeel vellen. Volgens hem lag de fout eerder bij het UWV dan bij de Belastingdienst. Hij zou de brief terugsturen naar het regiokantoor Eindhoven, en adviseerde mij om op korte termijn contact op te nemen met het UWV. Dit heb ik gedaan, en ik word vandaag of uiterlijk morgen voor 10:45 uur teruggebeld.

Update – 17 juni 2015, 11:18 uur
Een telefoontje van de Belastingdienst uit Eindhoven. De brief die ik aangetekend had verzonden bleek zoek te zijn geraakt..? Wat voor een beestenbende is het daar? Nogmaals alle stukken verzonden, maar nu per e-mail naar een persoonlijk medewerker van de Belastingdienst. Ze kunnen in ieder geval niet meer zeggen dat ze de stukken niet gehad hebben!?

Update – 17 juni 2015, 14:15 uur
Telefoon gehad van het UWV. De man excuseerde zich dat het zo lang duurde, maar dat kwam volgens hem door de drukke werkzaamheden binnen het UWV..? Smoesjes! Acht weken is meer dan voldoende om de zaak te onderzoeken! Er was op dit moment nog nauwelijks iets gebeurd! Ook hier gaat dus een ingebrekestelling met dwangsom opgelegd worden! In de komende dagen kan ik worden teruggebeld, maar ik verwacht daar niet al te veel van.

Wordt vervolgd…

Updated: 18 juni 2015 — 12:07

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015