Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Voorstel tot indiening van anti-graai wetgeving

Let op: Dit zijn eigen opvattingen. Deze wet bestaat dus (nog) niet. Het zou mooi zijn wanneer dit idee door de politiek opgepakt zou worden…

 

Artikel 1 – Algemeen

1. Een ieder die in Nederland verblijft is verplicht om zich aan de navolgende bepalingen te houden. Het niet naleven van deze bepalingen kan leiden tot een geldboete van maximaal € 1000,00 per dag of een gevangenisstraf van de eerste orde.

Artikel 2 – Wet Normering Topinkomens (WNT)

2. Bestuurders van overheidsorganen, zorg en verzekeraars mogen niet meer salaris ontvangen dan vastgesteld in de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals deze is ingevoerd op 1 januari 2013.

2a. De maximale hoogte van het topinkomen wordt jaarlijks vastgesteld, en mag maximaal 100% van het minister salaris zijn. In 2015 bedroeg dit € 178.000,00. Dit is inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage van de werkgever.

2b. In bepaalde vakgebieden kan worden afgeweken van de WNT, maar dit mag nooit boven de € 300.000 liggen (2015). Hiervoor zijn aparte statuten en bepalingen opgemaakt welke u vindt op
http://www.topinkomens.nl/actueel/wet–en-regelgeving .

Artikel 3 – Boventallige normering

3. Financiële vergoedingen welke boven de WNT uitkomen dienen voor 100% belast te worden. Dit geld dient terug te vloeien naar de staatskas en gebruikt te worden voor armoedebestrijding, gezondheidszorg en economische wederopbouw.

Artikel 4 – Sancties en straffen

4. Een ieder die zich op onwettige gronden willens en wetens publiek geld eigen maakt, verdonkeremaant of fraudeert dient hard te worden aangepakt.

4a. Dit geld dient volledig ten bate te komen van de staatskas (zie 3).

4b. Betreffende persoon dient gedurende minimaal één (1) jaar tot een maximum van vijf (5) jaren een publieke taakstraf te verlenen waarbij de bezoldiging plaatsvindt op basis van het wettelijk sociaal minimumloon.

4c. Betreffende persoon zal zich iedere 14 dagen moeten verantwoorden voor zijn werkzaamheden.

4d. Betreffende persoon mag niet zwart bijverdienen. Bij ontdekking hiervan wordt een boete in de eerste orde opgelegd en wordt de uitkering met 30% verlaagd.

4e. Bij recidive kan door de rechter een gevangenisstraf voor de looptijd van ten hoogste drie jaren opgelegd worden.

1 Comment

Add a Comment
  1. Goeie Johan,
    Die houden we erin !
    groet Aart

Laat een reactie achter op Aart Marchal Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan's Blogstek © 2015