Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Copyright en Disclaimer

Alle berichten, pagina’s en inhoud zijn beschermd door copyright. Het ongeautoriseerd verspreiden van berichten, anders dan het doorsturen van een link naar een betreffende pagina, is zonder mijn schriftelijke toestemming niet toegestaan. Deze bepaling geldt niet voor artikelen waarbij expliciet vermeldt is dat het copyright niet van toepassing is.

Delen van artikelen wordt aangemoedigd. Graag zelfs!

Afbeeldingen worden voor zover mogelijk zelf gegenereerd of betrokken van MediaWiki. De op deze website gebruikte logo’s zijn eigendom van betreffende bedrijven en worden met toestemming gebruikt. Deze dienen als blikvanger voor gerelateerde artikelen.

Hoewel alles in het werk is gesteld om van bepaalde items op deze website de rechtmatige eigenaar te achterhalen is dit niet altijd gelukt. Mocht u onverlet werk van uw hand tegenkomen, neem dan contact op met

Deze website is een privaat initiatief zonder winstoogmerk. Het doel is om maatschappelijke discussies op gang te brengen om op die manier te komen tot een eerlijkere en opener maatschappij.

Johan's Blogstek © 2015