Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Tag: politiek

De andere kant van het migratiebeleid

De werkgroep Deportatieverzet en Occupy Rotterdam hebben samen een rapport opgesteld wat de misstanden binnen asielzoekerscentra (AZC’s) en daaraan verbonden hulpverlenende instanties aan de kaak stelt.
Het rapport omschrijft zeer schrijnende gevallen welke in een beschaafd land (…) als Nederland eigenlijk niet voor zouden mogen komen. Toch vinden deze gebeurtenissen stelselmatig plaats, en (b)lijkt de

Stemmen

Vandaag, 12 september 2012, ben ik gaan stemmen. Ik reed het stemlokaal binnen, zocht naar mijn stempas en identiteitskaart, en meldde me bij de balie. Nadat mijn gegevens waren gecontroleerd kreeg ik een lap papier mee, en kon ik gaan stemmen.
Er was een aangepast stemhokje, met een lager tafeltje, zodat ook rolstoelers hun

De Kwestie: Valys

Vandaag lag de nieuwsbrief van Valys in mijn brievenbus. Hoewel er al langer sprake was dat het lage persoonlijke kilometerbudget (PKB) teruggebracht zou worden van 750 naar 450 kilometers op jaarbasis, is er in de media weinig aandacht voor geweest.
Minister Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft dit besloten omdat de kosten voor het bovenregionale vervoer

Eigen schuld

Ik heb een handicap. Is dat mijn schuld? Ik dacht het niet! Door een samenloop van omstandigheden ben ik als peuter ziek geworden. Nu ben ik spastisch, maar mijn leven loopt op wieltjes. Spreken is niet mijn sterkste kant, maar schrijven kan ik des te beter. Ik ben een denker, een filosoof. Ik probeer de

Nederlands op zijn (s)malst

Nederland is in verval, de bananenrepubliek is een feit! Politici rollen al ruziemakend over elkaar heen, bezuinigingen worden steevast op de sociaal zwakkeren van onze samenleving afgewenteld, en Europa..? Och arme, dat zielige Europa is de dood nabij. Spastisch wordt er nog getracht om zoveel mogelijk van het stiefkindje te redden, maar Magere Hein staat

Johan's Blogstek © 2015