Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Tag: zelfstandigheid

Stemmen

Vandaag, 12 september 2012, ben ik gaan stemmen. Ik reed het stemlokaal binnen, zocht naar mijn stempas en identiteitskaart, en meldde me bij de balie. Nadat mijn gegevens waren gecontroleerd kreeg ik een lap papier mee, en kon ik gaan stemmen.
Er was een aangepast stemhokje, met een lager tafeltje, zodat ook rolstoelers hun

Intramuraal wonen

Tussen 2003 en 2010 heb ik intramuraal gewoond bij Triocen, een stichting voor lichamelijk gehandicapten. In beginsel was het beleid gestoeld op ‘wonen met zorg op afroep’, maar al heel snel werd er een nieuwe formule doorgevoerd: ‘wonen met begeleiding’. De reden? Het was financieel aantrekkelijker…
Voor mij betekende dit een verdere inbreuk op mijn

Johan's Blogstek © 2015