Johan's Blogstek

Mijn kijk op de wereld van alledag...

Tag: zorg

Een nieuwe bril…

Wie herkent dit?
Vroeger, tot ongeveer vijf jaar geleden, zaten brillen en contactlenzen standaard in iedere aanvullende verzekering. Ten minste, bij CZ wel.
Ik heb afgelopen week, na vijf jaar, een nieuwe bril moeten kopen. De oude voldeed niet meer, want de letters op mijn beeldscherm begonnen de salsa te dansen. Ik schrok me wezenloos

De andere kant van het migratiebeleid

De werkgroep Deportatieverzet en Occupy Rotterdam hebben samen een rapport opgesteld wat de misstanden binnen asielzoekerscentra (AZC’s) en daaraan verbonden hulpverlenende instanties aan de kaak stelt.
Het rapport omschrijft zeer schrijnende gevallen welke in een beschaafd land (…) als Nederland eigenlijk niet voor zouden mogen komen. Toch vinden deze gebeurtenissen stelselmatig plaats, en (b)lijkt de

Elitezorg: De tandarts in 2012

Per 1 januari 2012 vindt er een experiment (…) plaats waarbij tandartsen zelf hun tarieven mogen bepalen. Dat kan betekenen dat mensen met een minimuminkomen (en/of een slecht gebit) de tandarts gaan mijden uit angst voor torenhoge rekeningen.

Minister Schippers wil de tarieven voor de tandartszorg loslaten om zo een vrije marktwerking te stimuleren.

Eigen schuld

Ik heb een handicap. Is dat mijn schuld? Ik dacht het niet! Door een samenloop van omstandigheden ben ik als peuter ziek geworden. Nu ben ik spastisch, maar mijn leven loopt op wieltjes. Spreken is niet mijn sterkste kant, maar schrijven kan ik des te beter. Ik ben een denker, een filosoof. Ik probeer de

Nederlands op zijn (s)malst

Nederland is in verval, de bananenrepubliek is een feit! Politici rollen al ruziemakend over elkaar heen, bezuinigingen worden steevast op de sociaal zwakkeren van onze samenleving afgewenteld, en Europa..? Och arme, dat zielige Europa is de dood nabij. Spastisch wordt er nog getracht om zoveel mogelijk van het stiefkindje te redden, maar Magere Hein staat

Johan's Blogstek © 2015